Αξιοποίηση ακινήτου «Παραλιακό κτήμα» Νεοχωρίου


Τίτλος

Αξιοποίηση ακινήτου «Παραλιακό κτήμα» Νεοχωρίου

Περιγραφή

Προτείνεται η αξιοποίηση παραλιακού ακινήτου έκτασης 400 στρεμμάτων στην περιοχή του Νεοχωρίου, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες.

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση/ Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.