Αναβάθμιση Κτήματος Καϊάφα


Τίτλος

Αναβάθμιση Κτήματος Καϊάφα

Περιγραφή

Το κτήμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως κέντρο διημέρευσης με καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και με την δημιουργία ναυταθλητικών εγκαταστάσεων.

Προϋπολογισμός

N/A

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

N/A

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες.

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση. Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.