Εκσυγχρονισμός Ιαματικών Λουτρών Μυρτιάς


Τίτλος

Εκσυγχρονισμός Ιαματικών Λουτρών Μυρτιάς

Περιγραφή

Προτείνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των ιαματικών λουτρών Μυρτιάς για την ολική ανάπλαση της περιοχής την ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών και προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή. 

Προϋπολογισμός

1.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Σε χρήση από το Δήμο Θέρμου

Κατάρτιση Μελετών

Κατάρτιση μελέτης σκοπιμότητας εν εξελίξει. Εκκρεμεί η κατάρτιση των Η.Μ. μελετών καθώς και η αρχιτεκτονική μελέτη

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Έχει ληφθεί μέρος των απαιτούμενων αδειών/εγκρίσεων. Εκκρεμεί ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής από δασική και ο πολεοδομικός χαρακτηρισμός της

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.