Ολοκλήρωση Ξενοδοχείου Σπήλαιων Λιμνών


Τίτλος

Ολοκλήρωση Ξενοδοχείου Σπήλαιων Λιμνών

Περιγραφή

Αφορά ημιτελές κτίριο προοριζόμενο για χρήση ξενοδοχειακής μονάδας, επί του οποίου προτείνεται η ολοκλήρωση της κατασκευής και η προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός

2.000.000 € - 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δήμου Καλαβρύτων

Κατάρτιση Μελετών

Ύπαρξη οριστικών μελετών

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.