Νέα Γραφεία Χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και Εκδοτήρια Εισιτηρίων


Τίτλος

Νέα Γραφεία Χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων και Εκδοτήρια Εισιτηρίων

Περιγραφή

Προτείνεται η επισκευή των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Χιονοδρομικού και η δημιουργία γραφείων εκδοτηρίων εισιτήριων.

Προϋπολογισμός

< 500.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Το ακίνητο ανήκει στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, κύριοι μέτοχοι του οποίου είναι ο Δήμος Καλαβρύτων (96,69%), η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (1,52%) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (1,79%)

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν απαιτείται η λήψη αδειών/εγκρίσεων

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.