Δημιουργία Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου


Τίτλος

Δημιουργία Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου

Περιγραφή

Πρόκειται για έκταση 16.320 στρεμμάτων μετά του υπάρχοντος κτίσματος επιφάνειας 3.000 τμ, που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου, συνεδριακού κέντρου ή/και πολυθεματικού κέντρου, καθώς και θεματικής βιβλιοθήκης.

Προϋπολογισμός

Άνω των 3.000.000 €

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

Κυριότητα Δημοσίου / Παραχώρηση χρήσης στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Κατάρτιση Μελετών

Δεν υπάρχουν μελέτες

Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

Επίπεδο Ωριμότητας


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.