Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της μελέτης Τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Επικοινωνία

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία / διευκρίνιση επικοινωνήστε:

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 2ος όροφος, (Γραφείο 8)
Τ.Κ. 264 41, Πάτρα

τηλέφωνο: 2613 613 526
φαξ: 2613 613 529
email: periv.energy@pde.gov.gr, pesda@pde.gov.gr

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, 2ος όροφος,
Τ.Κ. 264 41, Πάτρα
τηλέφωνο: 2613 613 268, 2613 613 270
φαξ: 2610 453 294
email: pesda@pde.gov.gr

Εναλλακτικά, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα: