Δημόσια Διαβούλευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) της μελέτης Τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (4.40 MBytes)