Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας :: Υπηρεσία υποδοχής προτάσεων Η γνώμη σου - γνώση μας
υπηρεσία υποδοχής προτάσεων

Μια καλή γνώμη, που γίνεται δεκτή από όλους στην πολιτεία, γίνεται νόμος (Πλάτωνας)

άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών,

Πρόγραμμα επιχορήγησης  επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και δημοτικών και περιφερειακών επιχειρήσεων, δήμων και ασφαλιστικών ταμείων, για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρωση των 10.000 θέσεων.

Με νέα τροποποιητική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ως προς τους φορείς-εργοδότες που μπορούν να ενταχθούν, διευρύνεται ο «κύκλος» των εργοδοτών.

Εντάσσονται και οι ΟΤΑ α' και β' βαθμού (δήμοι και περιφέρειες), ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Ωφελούμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

 Το 2013  ,αν δεν κάνω λάθος , επί υπουργείας  του βρούτση  στις ηλικίες άνω των 45  αφαίρεσαν  20 μόρια από την μοριοδότηση  γεγονός που μας άφησε  έξω από τις κοινοφελείς πρικηρύξεις .Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να  παρατείνεται η ανεργία  μας και παρά την επαναφορά των 20 μορίων το 2015 είμαστε σε απόγνωση .  Υπάρχουν άνεργοι με πάνω από 60 μηνες ανεργία ,πάνω από το όριο αυτό η ανεργία δεν μοριοδοτείται,στην ηλικία  άνω των 55 όσοι έχουμε παιδιά τα έχουμε ενήλικα  δηλαδή χωρίς μοριοδότηση .

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα να ζητήσετε από τον ΟΑΕΔ να συμμετάσχετε  στο πρόγραμμα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών

(0) Σχόλια

Σχολιάστε αυτή την πρόταση

Η διεύθυνση email ΔΕΝ δημοσιεύεται. Τα πεδία που επισημαίνονται με * είναι υποχρεωτικά.

51 επί 10 =   
Αποθήκευση δεδομένων...