Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας :: Υπηρεσία υποδοχής προτάσεων Η γνώμη σου - γνώση μας
υπηρεσία υποδοχής προτάσεων

Μια καλή γνώμη, που γίνεται δεκτή από όλους στην πολιτεία, γίνεται νόμος (Πλάτωνας)

Ιδρυση Κέντρου-Ινστιτούτου "ΦΥΚΟΛΟΓΙΑΣ" στη Δυτική Ελλάδα

Με την πρότασή μου η οποία αναλύεται στο συνημμένο έγγραφο προτείνω τη δημιουργία Κέντρου-Ινστιτούτου "ΦΥΚΟΛΟΓΙΑΣ" στη Δυτική Ελλάδα το οποίο είναι απαραίτητο για να εισέλεθει η χώρα μας στην εποχή της αξιοποίησης των ήπιων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας και χρήσιμων προϊόντων και ειδικότερα αυτών που προέρχονται από το υδάτινο περιβάλλον ήτοι τα φύκη.

Παγκοσμίως υπάρχει οργασμός στο πεδίο αυτό και επενδύονται δισεκατομμύρια στην αξιοποίηση των φυκών. Η Ελλάδα με τις ιδανικές περιβαλλοντικές συνθήκες απαιτείται να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την έρευνα στη φυκολογία, κάτι που θα δημιουργήσει αριστεία στον τομέα αυτό και θα συγκεντρώσει πολύτιμο επιστημονικό δυναμικό το οποίο δυνητικώς στοχεύει σε καριέρα εξωτερικού.

Αναλυτικότερα στο συνημμένο αρχείο.

Μετά τιμής

Γεώργιος Χώτος

Συνοδευτικό αρχείο:

(0) Σχόλια

Σχολιάστε αυτή την πρόταση

Η διεύθυνση email ΔΕΝ δημοσιεύεται. Τα πεδία που επισημαίνονται με * είναι υποχρεωτικά.

81 επί 4 =   
Αποθήκευση δεδομένων...