Τρίτη, 25 Ιούνιος 2019 09:57

Υπενθύμιση για τους επαγγελματίες αλιείς σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης αλιευτικής παραγωγής προκειμένου για την ανανέωση της ισχύος των επαγγελματικών αδειών

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε αναμονή έκδοσης σχετικής εγκυκλίου εφαρμογής από το ΥΠΑΑΤ, υπενθυμίζει στους επαγγελματίες αλιείς ότι με το αρθ. 32 του ν.4597/2019 (Α' 35) αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του αρ. 5 του β.δ.666/66 που αφορά στην ανανέωση της ισχύος των επαγγελματικών αδειών τους.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι: «Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7-4-2015 (Β΄695) Υπ. Απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους».

Κατόπιν των ανωτέρω οι επαγγελματίες αλιείς οφείλουν να τηρούν την υποχρέωση υποβολής ανελλιπώς στοιχείων παραγωγής, προκειμένου να είναι δυνατή η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών αλιείας, οι οποίες λήγουν κατά το τρέχον έτος. Ιδιαίτερα για τις κατηγορίες των σκαφών με ολικό μήκος 10-12μ. και μικρότερα των 10μ., οφείλουν να μεριμνούν για την άμεση καταχώρηση στο ΟΣΠΑ των στοιχείων παραγωγής, με την υποβολή αυτών στα Τμήματα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Περαιτέρω πληροφορίες από τα αντίστοιχα Τμήματα Αλιείας των Περ/κών Ενοτήτων:

-Τμήμα Αλιείας Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: τηλ. 2631361654, 2631361100

-Τμήμα Αλιείας Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Αχαΐας: τηλ. 2610437469, 2610437870

-Τμήμα Αλιείας Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. Ηλείας: τηλ. 2621360134, 2621360130

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 25 Ιούνιος 2019 10:04
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.