Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 11:00

Δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης για την Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης)

Σε συνέχεια της πρόσκλησης της Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 από το ΥΠΑΑΤ και μετά την έκδοση και ανάρτηση στο Διαύγεια της Περίληψης της, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ δημοσιοποιεί και την εν λόγω περίληψη.

Υπενθυμίζεται ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης είναι από 11/05/2021 έως και 15/07/2021. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων και στη συνέχεια οι φυσικοί φάκελοι κατατίθενται στην οικεία ΔΑΟΚ.

Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικά σχήματα αγροτών.

Επισυνάπτεται η σχετική περίληψη.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 26 Μάιος 2021 16:11
επιστροφή στην κορυφή