Τετάρτη, 07 Ιούλιος 2021 09:11

Ενημέρωση αλιέων και υδατοκαλλιεργητών για την έκδοση Υπ. Αποφάσεων

Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟ ΠΔΕ ενημερώνει ότι εκδόθηκαν:

α) η 2η Τροποποίηση της αριθμ. 1906/07.09.2020 Υπ. Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1236/01.06.2021 όμοιά της, «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», του ΕΠΑλΘ 2014-2020» (ΦΕΚ Β’/2819/2021).

Η τροποποίηση αφορά κυρίως στα κριτήρια και στη διαδικασία της Αξιολόγησης και των ενστάσεων.

Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο της Τροποποίησης Υ.Α.

β) η αριθμ. 1370/15.06.2021 Υπ. Απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid- 19» (ΦΕΚ Β’/2860/2021). Αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τους Δικαιούχους, το ύψος των ενισχύσεων, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά υποβολής της αίτησης αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο της Υπ. Απόφασης.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07 Ιούλιος 2021 14:10
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.