Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2022 13:15

Συνεχίζεται η λειτουργία και επεξεργασία των δεδομένων του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας της ΠΔΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το 2016 εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Γεωχωρικής Περιβαλλοντικής Εποπτείας, το οποίο αφορά:

  1. Έλεγχο της ορθής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Πόλεων και Οικισμών
  2. Τη διερευνητική παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης του αέρα σε αστικά κέντρα της ΠΔΕ πέραν αυτών στα οποία υπάρχουν Σταθμοί του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης
  3. Την παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα στις περιοχές υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Π.Δ.Ε.
  4. Τον έλεγχο τήρησης των ορίων διάθεσης σε επιλεγμένα Υδατικά Συστήματα από παρακείμενες μεταποιητικές και βιομηχανικές μονάδες
  5. Τη συμπληρωματική εποπτική παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σε τμήματα των ποταμών Βουραϊκός, Πηνειός, Παραπείρος, Αχελώος κ.α..

Μέσω της εφαρμογής του παραπάνω σχεδίου και της απογραφής παράγονται δεδομένα και γίνεται διαχείριση των παρεχομένων πληροφοριών μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. Δίνεται έτσι η δυνατότητα επεξεργασίας γεωχωρικών περιβαλλοντικών δεδομένων και η παραγωγή διαδραστικών σχετικών χαρτών.

Η παραπάνω απόφαση του Aντιπεριφερειάρχη, Λάμπρου Δημητρογιάννη, θα συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών με σκοπό την προστασία τουπεριβάλλοντος και την άμεση ροή πληροφορίας απευθείας στη διοίκηση ιεραρχικά ενώ υπάρχει και συνεχής ανάρτηση αποτελεσμάτων στο site της Περιφέρειας.

Επίσης, προβλέπεται μελλοντικά η αγορά νέου σύγχρονουλογισμικού για τη διαδικτυακή παρουσίαση γεωχωρικών δεδομένων, με κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού σεαυτή και καλύτερη μεταφορά, αποθήκευση και πολυεπίπεδη επεξεργασία των δεδομένων.

Η ανανέωση της Γεωχωρικής Περιβαλλοντικής Εποπτείας αναμένεται να ισχύσει για δύο τουλάχιστον χρόνια, έως τέλος του 2024, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στον σχεδιασμό λήψης μέτρων για τις τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στο τομέα της Υδρο-οικονομίας.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2022 14:00
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.