Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022 14:45

Αναγνώριση νοσηλευτικού ιδρύματος Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» ως κατάλληλου να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευρολογίας

Σας ανακοινώνουμε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα Γ.Ο.Ν.Κ «Οι Άγιοι Ανάργυροι» αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευρολογίας σύμφωνα με την υπ.αρ Α3/11166/25-11-1976 Υ.Α (ΦΕΚ 1470/Β).

Με την υπ.αρ.πρωτ Γ2α/οικ. 81778/21/10-02-2022 Υ.Α (ΦΕΚ 899Β) δύο (2) οργανικές θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας του αναφερόμενου νοσηλευτικού ιδρύματος μετατρέπονται σε δύο (2) οργανικές Θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Νευρολογίας στο ίδιο.

Η πλήρωση των πιο πάνω Θέσεων (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι πλέον των δύο) θα γίνει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο Τμήμα Ειδικοτήτων της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα), ενώπιον Επιτροπής που θα συγκροτηθεί με Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κου Ιωάννη Κεχρή.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • α. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευρολογίας
  • β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Νευρολογίας

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη των θέσεων διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με τη σειρά που κληρώθηκαν και με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν δηλώσει γραπτώς πριν την κλήρωση.

Οι ιατροί που Θα κληρωθούν χάνουν το δικαίωμα που απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτηση τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Νευρολογίας ενώ οι υπόλοιποι το διατηρούν εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων από την εν λόγω κλήρωση.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 10 Οκτωβρίου 2022 έως και 21 Οκτωβρίου 2022. Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν εγκαίρως τα παραπάνω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της αρμοδιότητας τους.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΡΗΣ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Σεπτέμβριος 2022 14:58
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.