Κυριακή, 10 Ιούλιος 2011 17:46

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 14 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου» στην Πάτρα.

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η σύσταση και συγκρότηση Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το θέμα θα εισηγηθεί στο Σώμα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Καρπέτας το σύνολο των θεμάτων που θα απασχολήσουν την συνεδρίαση έχει ως εξής:

 1. Σύσταση και συγκρότηση Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής & Τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας)
 2. Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους ΚΑΠ. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)
 4. Έγκριση δαπάνης 6.400,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη για την εφαρμογή Προγράμματος Υγειονομικών εφαρμογών Απεντόμωσης, Μυοκτονίας των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 5. Έγκριση δαπάνης 12.693,60  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 6. Έγκριση δαπάνης 3.960,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για ανανέωση της Ετήσιας Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης του Τηλεφωνικού Κέντρου της  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, από 15/7/2011 έως 14/7/2012. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 7. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση  δολωματικών  ψεκασμών ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νιας (Τομείς 8 και 12). (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)
 8. Έγκριση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση  δολωματικών  ψεκασμών ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2011 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας  (Τομείς 7,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29 και 30). (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 9. Έγκριση σύναψης σύμβασης ποσού 7,380,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την υποστήριξη και συντήρηση των δικτυακών υποδομών, των κεντρικών εξυπηρετητών και των υπολογιστικών συστημάτων όλων των Υπηρεσιών που εδρεύουν στην Π.Ε. Αχαΐας με βάση τις οικονομικές προσφορές. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 10. Έγκριση δαπάνης ποσού 8.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ιματισμού και υπόδησης) του προσωπικού των Μηχανημάτων έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 11. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου « ΑΣΠΗΕ ισχύος 17,5 MW στη θέση Λόφος, Δήμου Ρίου, Ν. Αχαΐας» της εταιρείας ΚΥΩΝ ΕΠΕ. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 12. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:  «Μονάδα εκτροφής θηραμάτων (λαγών) δυναμικότητας 140 λαγών, ιδιοκτησίας Ευάγγελου Καρφή στη θέση Λιβαδάκια του Τ.Δ. Διαμαντέϊκων του Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτ/νίας». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 13. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 48 MW, στη θέση «Πεταλάς», των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου, του Νομού Αιτωλοακαρνανίας». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 14. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:  «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 44 MW στη θέση «Σκιαδοβούνι», Δήμων Ερυμάνθου και Αρχαίας Ολυμπίας, Νομών Αχαΐας και Ηλείας αντίστοιχα της εταιρείας Αιολική Δυτικής Ελλάδας Α.Ε.» (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 15. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου:  «Αποχέτευση λυμάτων, Δημοτικού Διαμερίσματος Γούμερου του Δ. Ωλένης του Ν. Ηλείας». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 16. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εταιρείας «ΑΜΕΚΩΝ Α.Ε.» που λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας Αχαΐας. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 17. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  του έργου: «Αιολικό πάρκο ισχύος 28 MW, στη θέση Ρούσκιο, Δήμου Καλαβρύτων Αχαΐας» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ Α.Ε. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 18. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το έργο: «Αποθήκευση και εμπορία υγρών καυσίμων (πρώην Shell-Texaco)» στο Ακταίο Δήμου Πατρέων. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 19. Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το έργο: «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,5227 MW ιδιοκτησίας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ- PV1 ΑΕΕ», στη θέση «Κουτσπερό» του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας». (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής)
 20. Ορισμός εκπροσώπου του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά Όργανα και τους ιδιοκτήτες των ΚΤΕΛ (Υπεραστικό & Αστικό) Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας». (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νιας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος)
 21. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για  συνδιοργάνωση  Διεθνών αγώνων  Στίβου «Πάτρα-ΤΟΦΑΛΕΙΑ 2011» με την Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Βορείου Πελοποννήσου. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 22. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. για  συνδιοργάνωση του 16ου Πανελληνίου Φεστιβάλ λαϊκών χορών με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σουλίου Περ. Ενότητας Αχαΐας , από 28-31 Ιουλίου. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)
 23. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.690,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλίδονας «ΣΑΡΕΝΑ»  Περ. Ενότητας Ηλείας. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 24. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.690,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Σύλλογο Φιγαλέων «ΦΙΓΑΛΟΣ» Περ. Ενότητας Ηλείας. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 25. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας Περ. Ενότητας Ηλείας. (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
 26. Ορισμός τριών μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΗΛΕΙΑΣ Α.Ε». (εισηγητής:  Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας)
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.