Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος 2011 15:00

Ν.Ε.Α: Διημερή συνάντηση εργασίας στην Πάτρα για την κλιματική αλλαγή με τη συμμετοχή Βέλγων και Ολλανδών

Η Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου εδαφικής συνεργασίας F:ACTS! Forms for: Adapting to Climate Change through Territorial Strategies! «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή μέσω περιφερειακών στρατηγικών», διοργανώνει, με τη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, μία διήμερη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2011, στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου στο Μέγαρο Κόλλα (πλ. Γεωργίου, 3ος όροφος) και ώρα 8:30 π.μ.

Η συνάντηση εργασίας θα εξετάσει θέματα αποτελεσματικής συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση και εφαρμογή σχεδίων προστασίας των οικοσυστημάτων και των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και θα επικεντρωθεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την επιτυχή διαχείριση έργων και διαδικασιών εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών αειφόρου ανάπτυξης.

Το συντονισμό των συναντήσεων έχει η ΝΕΑ σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Διαχείρισης Γης και Υδάτων της Ολλανδίας και τη Δημόσια Επιχείρηση Διαχείρισης Γης της Φλαμανδίας στο Βέλγιο. Και οι δύο κρατικοί φορείς αποτελούν μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου και έχουν προσκληθεί για την μεταφορά καλών πρακτικών και ιδεών ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη προστατευόμενων περιοχών, αλλά και την διαμόρφωση πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εργασίας είναι εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών φορέων που λόγω αρμοδιοτήτων και ενεργειών εμπλέκονται στην προστασία του περιβάλλοντος, στον σχεδιασμό στρατηγικών αλλά και στην εφαρμογή πολιτικών.

Το F:ACTS! αποτελεί ένα διακρατικό έργο INTERREG IVC που στόχο έχει να παρακινήσει και να τονώσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και να συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων περιφερειακών πολιτικών για την αποτελεσματική προσαρμογή και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε περιοχές όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρων, πυρκαγιών και απώλεια της βιοποικιλότητας. Στόχος του έργου είναι η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών από ειδικούς και επιστήμονες από διαφορετικές χώρες και η ανάπτυξη και επίδειξη λύσεων που να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 14 εταίρους από 8 χώρες με την Ν.Ε.Α να είναι ο μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα που συμμετέχει σε ένα τέτοιο μεγάλο και ολοκληρωμένο σχήμα αποτελούμενο από φορείς όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμοι και Περιφέρειες.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 01 Οκτώβριος 2011 12:33
επιστροφή στην κορυφή