Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2018 12:03

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 "Βιολογική Κτηνοτροφία" του Π.Α.Α. 2014 - 2020

ΗΔιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 539/27369/20-02-2018 (ΑΔΑ: 68ΥΗ4653ΠΓ-ΡΙΩ) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 "Βιολογικές Καλλιέργειες - Βιολογική Κτηνοτροφία" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Οι προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου είναι:

α) Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

β) Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές και οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017. Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 200.000.000 ευρώ και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιστοιχούν πιστώσεις ύψους 38.000.000 ευρώ, το υψηλότερο διατιθέμενο ποσό από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι ενισχύσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας για τη Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» είναι: Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/εκτάριο/έτος, Βοοειδή κρεοπαραγωγής/ μεικτής κατεύθυνσης: 267 ευρώ/εκτάριο/έτος, Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 333 ευρώ/εκτάριο/έτος.
Αντίστοιχα, οι ενισχύσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας για την Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»: Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/εκτάριο/έτος (36 ευρώ κόστος πιστοποίησης), Βοοειδή κρεοπαραγωγής/ μεικτής κατεύθυνσης: 280 ευρώ/εκτάριο/έτος (13 ευρώ κόστος πιστοποίησης),
Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής: 347 ευρώ/εκτάριο/έτος (14 ευρώ κόστος πιστοποίησης).
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η επεξεργασία των αιτήσεων στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/. Οι αιτήσεις στήριξης των ενδιαφερομένων υποβάλλονται τη χρονική περίοδο 19 Μαρτίου έως και 11 Απριλίου 2018.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τα κριτήρια επιλογής και επιλεξιμότητας των εκμεταλλεύσεων.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 23 Φεβρουάριος 2018 14:04
επιστροφή στην κορυφή

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.