Δευτέρα, 02 Απρίλιος 2012 18:57

Καλλιεργητικό Πλάνο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει καλλιεργητικές προτάσεις βασισμένες στις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι αυτή να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της άμεσης αξιοποίησης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων.

επιστροφή στην κορυφή