Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Πρωτογενή Τομέα ΠΔΕ

Η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει καλλιεργητικές προτάσεις βασισμένες στις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι αυτή να αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της άμεσης αξιοποίησης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων.

Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2011 14:28

Επιχειρησιακό Σχέδιο - Καλάθι Προϊόντων ΠΔΕ

Ενημέρωση σχετικά με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΑΘΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"