Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
INTERREG

Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε εξέλιξη:

 Όνομα Ρόλος Τομέας
ARIEL   Αγροδιατροφή
BALKANET   Αγροδιατροφή
CIAK   Πολιτισμός
CI-NOVATEC ΠΔΕ Επικεφαλής Επιχειρηματικότητα - Τουρισμός
CROSS THE GAP   Πολιτισμός
ESMARTCITY   Περιβάλλον
HarmoNIA   Περιβάλλον
HERIT-DATA   Τουρισμός
ICON-WOMEN   Επιχειρηματικότητα - γυναικεία επιχειρηματικότητα
INCUBA ΠΔΕ Επικεφαλής Αγροδιατροφή
INNOXENIA ΠΔΕ Επικεφαλής Τουρισμός
PATH   Τουρισμός
SPARC   Πολιτισμός
TAGs   Αγροδιατροφή
TRITON   Περιβάλλον
Authentic Olive net   Αγροδιατροφή
Creadis3   Επιχειρηματικότητα - Έξυπνη εξειδίκευση
Rural SMEs   Επιχειρηματικότητα - υπαίθρος
LIFE-IP   Περιβάλλον