Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Μάρτιος 2021 11:10

INTERREG-GREECE-ITALY «Creative@Hubs» Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of creative industries via hubs

CreativeHubs logo

 

“Interreg V-A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020
“Creative@Hubs”
Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)


Το Έργο CREATIVE@HUBs

To έργο CREATIVE@HUBs (Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων - Holistic networking of creative industries via hubs) χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020. Πιο συγκεκριμένα, είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) κατά 85% και την Εθνική Συμμετοχή των δύο χωρών Ελλάδας και Ιταλίας κατά 15%.
Έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 36 μηνών, από 1-9-2019 έως 19-8-2022 και συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ.€, εκ των οποίων η συμμετοχή του ΕΤΠΑ ανέρχεται στα 8,5 εκ. € και η εθνική συμμετοχή στο 1,5 εκ.€
Συμμετέχουν δύο (2) χώρες (Ελλάδα-Ιταλία) και οι ακόλουθοι τέσσερις (4) δικαιούχοι εταίροι:

 Επικεφαλής Δικαιούχος (LB)  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΕ
 Δικαιούχος 2 (PB2)  Περιφέρεια Ηπείρου
 Δικαιούχος 3 (PB3)  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 Δικαιούχος 4 (PB4)  Περιφέρεια Απουλίας (Puglia Region - Agriculture, Rural & Environmental Department)


Το CREATIVE@HUBs εστιάζει στις ακόλουθες παραμέτρους:

 • Άξονας Προτεραιότητας: 1. Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα
 • Προτεραιότητα Επένδυσης: 1b. Προώθηση επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προώθησης επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην κοινωνική και οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στους συνεργατικούς σχηματισμούς φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης και υποστήριξη τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικές γραμμές, δράσεις επικύρωσης πρώιμων προϊόντων, προηγμένες δυνατότητες κατασκευής και πρώτη παραγωγή, ιδίως σε βασικές τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (KETs) και διάδοση τεχνολογιών γενικού σκοπού.
 • Ειδικός Στόχος: SO1.1 Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καινοτομίας και ανάπτυξης διασυνοριακών συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας.

 

Συνεργασίες
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ακολουθώντας το ισχύον νομικό πλαίσιο, για την υλοποίηση ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προχώρησε σε προγραμματικές συμβάσεις με τους ακόλουθους φορείς, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας:
1. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) που θα διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή εργαλείων των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας και την οργάνωση των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης.
2. Το Επιμελητήριο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,
3. Το Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας,
4. Το Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας, λόγω του ρόλου τους στην υποστήριξη επιχειρηματικής ανάπτυξης της περιοχής.
5. Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο, λόγω της μακράς εμπειρίας του σε παρόμοιες δράσεις αποτελεσματικού σχεδιασμού.
Ιστορικό του έργου
Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΔΒ) συγκαταλέγονται στους πιο δυναμικούς τομείς της παγκόσμιας οικονομίας, παρέχοντας νέες ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες να προχωρήσουν σε αναδυόμενες περιοχές με υψηλή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Θεωρούνται επίσης μια σημαντική πηγή εμπορικών και πολιτιστικών αξιών.
Ο στόχος του Creative@Hubs είναι η καθιέρωση της αυξημένης συνέργειας μεταξύ Δημιουργικών Βιομηχανιών και Δημοσίων Αρχών, προκειμένου να συμβάλουν στην ικανότητα των Περιφερειών να δημιουργούν νέες τεχνογνωσίες και να παράγουν καινοτομία. Οι δημιουργικές βιομηχανίες - που περιλαμβάνουν διαφήμιση, μάρκετινγκ, αρχιτεκτονική, τέχνες και χειροτεχνίες, σχεδιασμό, μόδα, ταινία, βίντεο, φωτογραφία, μουσική, παραστατικές τέχνες, εκδόσεις, έρευνα & ανάπτυξη, λογισμικό, ηλεκτρονικά παιχνίδια, ηλεκτρονικές εκδόσεις και τηλεόραση / ραδιόφωνο - είναι η ψυχή της δημιουργικής οικονομίας, επειδή η βασική τους δραστηριότητα είναι η «ικανότητα δημιουργίας», για την παραγωγή νέων ιδεών, οραμάτων, διασυνδέσεων, διαδικασιών και ομάδων.

Ομάδες εστίασης (Focus Groups)
Οι ομάδες (Focus Groups) που θα ωφεληθούν είναι νεοσύστατες επιχειρήσεις, νέοι επιχειρηματίες, υφιστάμενες επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις των αγροτικών περιοχών και ένα σύνολο ΜμΕ, στους προκαθορισμένους από το έργο τομείς) στους τομείς της δημιουργικής βιομηχανίας.
Ενδεικτικοί τομείς των προτεινόμενων Δημιουργικών Επιχειρήσεων στο συνολικό πλαίσιο της πρότασης είναι: τα θέατρα, ο κινηματογράφος, οι τέχνες του δρόμου, τα αρωματικά βότανα, το καρναβάλι, ο πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός & πολιτισμός (με έμφαση στις χειροτεχνίες), ο πολιτισμός & η δημιουργική οικονομία (με έμφαση στη μουσική), η γεωργία & παραγωγή τροφίμων για την αξιοποίηση & εμπορία γεωργικών, θαλασσινών, τυπικών & παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, οι νέες τεχνολογίες με έμφαση σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Κύριος στόχος του Έργου
Στο πλαίσιο του έργου, η δικτύωση που υποστηρίζεται από καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία θα λειτουργήσει ως καταλύτης και επιταχυντής της επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες περιοχές Ελλάδας και Ιταλίας.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, 8 κτίρια (6 στην Ελλάδα & 2 στην Ιταλία) θα ανακαινιστούν-προσαρμοστούν σε Δημιουργικούς Κόμβους (Creative Hubs):
1. Πάτρα - Ελλάδα
2. Μεσολόγγι - Ελλάδα
3. Αγρίνιο - Ελλάδα
4. Πύργος - Ελλάδα
5. Ιωάννινα - Ελλάδα
6. Ζάκυνθος - Ελλάδα
7. Bari - Ιταλία
8. Foggia – Ιταλία

CreativeHubs diktio

 

Προστιθέμενη αξία
Τα κοινά προβλήματα απαιτούν κοινές λύσεις και η συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας θα προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη μιας διασυνοριακής συνεργασίας σχετικά με τη νοοτροπία των δημιουργικών ΜμΕ και των δημιουργικών φορέων και των δύο πλευρών, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ιταλίας. Αυτό παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο προφίλ ανταγωνιστικότητας των δημιουργικών ΜμΕ στην περιοχή του προγράμματος, ενισχύοντας τις διαδρομές δικτύωσης των τοπικών ΜμΕ.
Μια σημαντική πτυχή της διασυνοριακής συνεργασίας είναι το γεγονός ότι ένα δίκτυο Κόμβων (HUBs) και οι Δραστηριότητες Δικτύωσης, τα οποία είναι σημαντικά χαρακτηριστικά του έργου, απαιτούν ένα διεθνές επίπεδο εφαρμογής, το οποίο επιβεβαιώνεται από τις ενωμένες προσπάθειες της Ελλάδας και της Ιταλίας.
Επιπλέον, η διασυνοριακή διάσταση και η συνεργασία παρέχουν την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς (Stakeholders) να προβάλλουν, στο δίκτυο μεταξύ των δύο πλευρών της Αδριατικής - Ιονίου και να αυξήσουν τις ικανότητές τους, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές.

Το Creative@Hubs στη Δυτική Ελλάδα
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του έργου Creative@Hubs στοχεύει στη δημιουργία 4 συνεργατικών χώρων – Κόμβων (HUBs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Creative Industries) όπως προαναφέρθηκε, στους 3 Νομούς της: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000,00€.
Η λειτουργική διασύνδεση των χώρων αυτών, θα συμβάλλει στη συγκρότηση ενός περιφερειακού δικτύου επιχειρήσεων της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας μέσω της διάθεσης τους σε σχετικές με το αντικείμενο επιχειρήσεις, για την διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ενεργειών δικτύωσης, διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στόχος είναι η λειτουργία ενός κόμβου επιχειρήσεων του κλάδου (Creative Hub) διαρθρωμένου και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που θα αποτελέσει σημείο αιχμής για την τοπική επιχειρηματικότητα ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και σημαντική οικιστική παρέμβαση τουλάχιστο όσον αφορά την κεντρική παρέμβαση στην Πάτρα με την απόδοση ενός χώρου δημιουργικότητας και πολιτισμού.
Πρόκειται για ένα έργο μέσω του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φιλοδοξεί να αξιοποιήσει υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της, στην υπηρεσία του κλάδου των Δημιουργικών Βιομηχανιών (Creative Industries) που χαρακτηρίζεται ως πολλά υποσχόμενος και αναπτυσσόμενος πανευρωπαϊκά αλλά και τοπικά.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:

 • Η ίδρυση και δημιουργία συνεργατικών χώρων δικτύωσης (HUBs) που απευθύνονται σε νέες ή αναδυόμενες επιχειρήσεις, διαθέτοντας χώρο συνεργασίας (co-working spaces) και πρόσβασης σε ένα δίκτυο παραγόντων και φορέων. Τα HUBs θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της χρήσης καινοτόμων εργαλείων και στη δημιουργία συνεργιών με παρόμοιους φορείς μέσω εταιρικών συμφωνιών. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργήσουν επιχειρηματικά HUBs που θα κατευθύνουν στην ανάλυση των βασικών συντελεστών επιτυχίας και των κριτηρίων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων των τεσσάρων Περιφερειών.
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης μέσω της χρήσης WEB2.0 περιβάλλοντος, όπου θα συνδέει τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) με τη Δημόσια Διοίκηση, τα Επιμελητήρια και με Ακαδημαϊκά -Ερευνητικά και Παραγωγικά Κέντρα. Στόχος της δικτύωσης είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και η κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη εργαλείων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους
 • Η διοργάνωση μίας σειράς δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των εγκατεστημένων κόμβων δικτύωσης (HUBs), τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, με σκοπό τη σωστή αξιοποίηση των ωφελειών που επιτυγχάνονται μέσα από την υλοποίηση του Έργου.
 • Η αποκατάσταση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών στην ΠΔΕ ως εξής:
  • Η αξιοποίηση χώρου στο Διοικητήριο Ηλείας (εκσυγχρονισμός αιθουσών συνεδριάσεων και χώρου εκδηλώσεων στο ισόγειο με παράλληλη αξιοποίηση χώρων γραφείου για δημιουργία HUB)
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο νεοκλασικό Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι και σε παραχωρηθέν από το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας χώρο στα γραφεία του στο Αγρίνιο για δημιουργία HUB.
  • Ο εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση κτιρίου της ΠΔΕ στη Π.Ε. Αχαΐας (κτίριο πρώην Γεωργικής Σχολής) προκειμένου να δημιουργηθεί ο βασικός χώρος HUB (κόμβος καινοτομίας δημιουργικής βιομηχανίας) στην Πάτρα.
 • Η συμμετοχή των φορέων συνεργασίας [τα 3 Επιμελητήρια της Περιφέρειας (Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας), το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο] συμβάλλει στην υλοποίηση ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί όχι μόνο η ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας αλλά και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και το κυριότερο, η βιωσιμότητα των Κόμβων.

Ειδικοί στόχοι και παράγωγα του Creative@Hubs

Οι τρείς (3) ειδικοί στόχοι του έργου, με τα αντίστοιχα παράγωγα τους είναι οι ακόλουθοι:
1. Ενθάρρυνση & υποστήριξη της συνεργασίας μέσω βέλτιστων συνεργειών μεταξύ διαφορετικών Αρχών, που είναι αρμόδιες για τις Δημιουργικές Βιομηχανίες.

 • Νέα εργαλεία ΤΠΕ / ICT - Information and Communications Technology (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, πύλη παρακολούθησης & υποστήριξης, εργαλεία κοινωνικού ιστού, εργαλείο τηλεδιάσκεψης & ηλεκτρονικής συνεργασίας, εργαλεία συλλογής & ανάλυσης δεδομένων για Δημιουργικές Επιχειρήσεις)
 • Σεμινάρια και θεματικά εργαστήρια.
 • Δραστηριότητες υποστήριξης (προώθηση και λειτουργία των εταιρειών που συμμετέχουν στους Κόμβους, Συνεργαζόμενες δραστηριότητες).


2. Βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς επιλεγμένων περιοχών για τη δημιουργία δημιουργικών επιχειρηματιών & πόρων στον τομέα των καινοτόμων βιομηχανιών και για την προώθηση της καινοτομίας, μέσω των υφιστάμενων τοπικών συστημάτων (συστάδων, εργαστηρίων, πανεπιστημίων, επιστημονικών πάρκων κ.λπ.)

 • Ανακαινισμένα και λειτουργικά παρεμβαλλόμενα κτίρια, που λειτουργούν ως νέοι κόμβοι και θερμοκοιτίδες σε όλους τους εταίρους - Περιφέρειες, με πλήρη διοικητική υποστήριξη, καθώς και με πλήρη υποστήριξη δομών και δικτύων διασυνοριακής συνεργασίας που σχετίζονται με την καινοτομία.

 

3. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη νέων δημιουργικών προτύπων στις στοχευμένες Δημιουργικές Βιομηχανίες από ΜμΕ & δικτύωση τους, συγκεντρώνοντας πόρους που σχετίζονται με την ανάπτυξη τους.

 • Σύστημα βασισμένο στις ΤΠΕ για τη συλλογή δεικτών αξιολόγησης.
 • Σχέδιο αειφορίας και εκμετάλλευσης-αξιοποίησης.
 • Αποστολές B2B & πρόγραμμα ανταλλαγής διαχειριστών των Κόμβων (επιμελητεία).
 • Διεθνές Φεστιβάλ Δημιουργικής Βιομηχανίας, Περιφερειακή Έκθεση Αγροτικής Δημιουργικότητας & διασυνοριακά φόρουμ.
 • Δραστηριότητες clusters (συνεργατικών σχηματισμών) & πιλοτικές δράσεις (παραγωγή και εφαρμογή) μιας ποικιλίας προϊόντων των κόμβων.
 • Δραστηριότητες δικτύωσης εκδηλώσεων και επιμελητείας.
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις για τους Κόμβους.


Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο CREATIVE@HUBs: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/creativehubs/

Επικοινωνία:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 13 Μάρτιος 2021 10:33
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.