Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μηνών) στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2018 Ανακοίνωσης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας (ΑΔΑ: ΩΣ9Λ7Λ6-896).

Πρόσκληση προς υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν
μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (13/2/2019) της παρούσας στην
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (pde.gov.gr) ήτοι από
14/2/2019 έως και την 25/2/2019.

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα». Προϋπολογισμού: 4.125.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100014)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για το έτος 2019»

Σελίδα 1 από 92