Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 15 / 06 / 2015 Λήξη 15 / 08 / 2015

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για την Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου  «Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

Σελίδα 1 από 2