Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2015 13:19

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

ΚΛΕΙΣΤΗ Έναρξη 02 / 07 / 2015 Λήξη 09 / 07 / 2015

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει σε δημόσια διαβούλευση από 2/7/2015 έως 9/7/2015 το κείμενο της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας, για την υλοποίηση δράσεων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.
Το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης μπορείτε να το μεταφορτώσετε από τα συνημμένα.

 

Ημερομηνία έναρξης δημόσιας διαβούλευσης: 2/7/2015

Ημερομηνία λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 9/7/2015

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο (Φόρμα υποβολής σχολίων ).

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2015 14:20