Τρίτη, 21 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μονάδα αποστείρωσης επικινδύνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ)», ιδιοκτησίας (μετά την τροποποίηση) «ENVIRONMENTΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε» με δ.τ. «ENVIRONETI.K.E.» (πρώην «Ευστάθιος Γ. Τσιγκρής Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ENVIRODENT»), στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, ΠΕ Αχαΐας

 

 

Σελίδα 1 από 145