Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός Σταθμός συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 26,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 25,5 MW με τα συνοδά έργα Υ/Σ, οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση ΠΑΠΑΡΙΤΣΑ των Δήμων Αιγιαλείας και Ερυμάνθου, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας CITY ELECTRIC M.E.A.E.» (ΠΕΤ 2202726820)       .

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου  με τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 39,6 MW ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ (ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΣΓΟΥΡΟΒΕΡΚΟ¨ ΤΗΣ Δ.Ε ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΠΕΤ 2211856311).

Σελίδα 1 από 238