Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υδροηλεκτρικού Έργου (ΥΗΕ) «Ποντιάς» ισχύος 1,3MW στη Δ.Ε. Καλαβρύτων, Δ. Καλαβρύτων, Π.Ε. Αχαΐας, με ΠΕΤ 2110649528.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) EASTMED-Ελληνικό Τμήμα (ΠΕΤ 2107589513).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,7 MW της PK ENERGY IKE στη θέση «Γιδοβούνι» των Δήμων Δωρίδας, Μακρακώμης και Ναυπακτίας των Νομών Φωκίδας, Φθιώτιδας και Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα. (ΠΕΤ 2208819322).   

Σελίδα 1 από 231