Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο «Κατασκευή αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας και επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αιγίου» ΠΕΤ: 1910190923.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Κέντρο Εκπομπής επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος με κωδικό αριθμό θέσης 3006195 και κωδική ονομασία θέσης «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Β» της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με διακριτικό τίτλο DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., στη θέση ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ του Δήμου Καλαβρύτων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

Σελίδα 1 από 168