Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Λιμένας εξυπηρέτησης Αλιευτικών Σκαφών στο Κρυονέρι Ακράτας»  Δήμου Αιγιαλείας, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 1906112923)»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υπεραγορά τροφίμων της εταιρίας «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών & Αμερικής στο Ο.Τ 1425 Δήμου Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας (ΠΕΤ 1912226626)»

Σελίδα 1 από 177