Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: υφιστάμενη μονάδα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στο 2ο χλμ επαρχιακής οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου του Δ. Ήλιδας Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2105535625).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, ιδιοκτησίας «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» που βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΝΑ-ΜΠΟΖΙΝΑ», Τ.Κ. ΠΡΑΣΙΔΑΚΙΟΥ στο Δήμο Ζαχάρως, Π.Ε. Ηλείας (ΠΕΤ 2102463425).

Σελίδα 1 από 195