Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου:«Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ)» με φορέα τον Αναγκαστικό ΣΔΑ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας, στη θέση «Κάτω Βάθρες» ή «Γκούντα», ΔΕ Ωλενίας, Δ. Δυτικής Αχαΐας, ΠΕ Αχαΐας (ΠΕΤ 1903065025)

Παρασκευή, 12 Ιούλιος 2019 08:13

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.3982/2011

Σελίδα 1 από 161