Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα διάλυσης Ο.Τ.Κ.Ζ. και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)», ιδιοκτησίας «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 41.500 τ.μ. στη θέση Μαύρικας, Παναιτωλίου Δ.Ε. Θεστιέων, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας

Σελίδα 1 από 163