Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για την «Βιολογικός καθαρισμός Λυμάτων Κατάκολου Ηλείας»

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2019 12:37

Επιβολή προστίμου

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: "Κατασκευή βάθρων και έδραση γέφυρας τύπου Bailey - Διαμόρφωση προσβάσεων στο χείμαρρο Γαρδικίωτη επί του δρόμου Αμβρακία - Αργυρό Πηγάδι" (ΠΕΤ 1907129827).

Σελίδα 9 από 174