Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Σας ενημερώνουμε ότι παρελήφθη από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ (αρμόδια περιβαλλοντική αρχή) ο υπ’ αρ. 88819/3591/05.12.2018 (α.π. 417787/2381/27.12.2018 Γρ. Αντιπ. Ενέργειας & Περιβάλλοντος) φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισής της την "Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.".

 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία του ανωτέρω φακέλου, είναι διαθέσιμα στο ενδιαφερόμενο κοινό που επιθυμεί να λάβει γνώση κατόπιν αιτήματος, το οποίο θα πρέπει να αποστείλει στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32 & Αμερικής, 26441, Πάτρα, 2ος όροφος, τηλ. 2613 613 526) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

Νικόλαος Μπαλαμπάνης

Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων και Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) «Λατομείου μαρμάρων», έκτασης 43,8 στρεμ., με φορέα την «Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.», στη θέση «Σπηλιές», ΤΚ Ματσουκίου, ΔΕ Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτ/νίας

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο: «Εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας θερμομονωτικών πετασμάτων (panel) οροφής, πλαγιοκάλυψης και ψυκτικών θαλάμων, διαμορφωμένων χαλυβδόφυλλων, σωληνουργικών προϊόντων, λεπτοτοίχων προφίλ δομικού χάλυβα – Μεταποίηση χαλυβδουργικών προϊόντων» της ARKHON PANEL AE στη ΒΙΠΕ Πατρών, ΠΕ Αχαΐας

Σελίδα 9 από 160