Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 499KW από βιοαέριο παραγόμενο από αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων της εταιρείας PANASOLAR EE στη θέση ΚΡΥΦΕΣ ΛΑΚΚΟΥΛΕΣ Πιτσιναιΐκων Ναυπάκτου, Π.Ε. Αιτ/νίας (ΠΕΤ 2104521329).

Σελίδα 2 από 229