Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ για το έργο «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις μονάδας θραύσης - ταξινόμησης - παραγωγής αδρανών υλικών, μονάδας παρασκευής ασφαλτομίγματος, μονάδας παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος (ready mix) και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων, σε έκταση 127.872 m2» στη θέση "ΣΚΟΤΕΙΝΗ" Δ.Κ. Βόνιτσας, Δ.Ε. Ανακτορίου, Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 09:14

Έγκριση εγκατάστασης Σωτήριος Μπέλος

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 90164/22-04-2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ 62Γ5ΟΡ1Φ-ΕΥΔ) του έργου «Υφιστάμενος Κομβικός Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ με κωδική ονομασία θέσης ΦΡΑΓΚΟΠΗΔΗΜΑ 1200221 στη θέση πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φραγκοπηδήματος, Δ.Ε. Ιαρδάνου, Δήμου Πύργου, Π.Ε. Ηλείας, και στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE», ως προς το κεραιοσύστημα και το μισθωμένο χώρο του οικοπέδου.

Σελίδα 2 από 169