Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Γραφείο Περιφερειάρχη

Το Γραφείο του Περιφερειάρχη συγκεντρώνει τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των οργάνων αυτών κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, επιμελεί για την αλληλογραφία του και οργανώνει την επικοινωνία αυτού με τις υπηρεσίες και το κοινό.