Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Τετάρτη, 04 Μάρτιος 2020 10:47

Επιβολή προστίμου Γιώτης

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 14:55

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Σελίδα 1 από 62