Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 24 Ιούλιος 2017 15:32

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

 

Με το άρθρο 8 του Νόμου 4386/2016 (Α 83) που αντικατέστησε το άρθρο 10 του Ν.4310/2014 (Α 258) συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του Περιφερειάρχη (Υπ' αριθμ. 38/30-3-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)» (ΑΔΑ: ΩΩΖΘ7Λ6-ΜΓΣ) Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά:

 1. Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες.
 2. Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου − Περιφέρειας.
 3. Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές.

Με την υπ’ αριθμ. 87915/1048/09-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας που αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

 1. Αντωνοπούλου Ήρα του Νικολάου, Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
 2. Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Κοσμήτορας ΕΑΠ, Καθηγητής Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 3. Κωστόπουλος Βασίλειος του Ευάγγελου, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Μηχανικής & Ταλαντώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
 4. Λαδικός Δημήτριος του Γεωργίου, Πρόεδρος Ελληνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας “FOOD FOR LIFE”
 5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Η/ Υ.
 6. Μπουργανός Βασίλειος του Νικολάου, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ)
 7. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Εργοστασίου Δρεπάνου της «ΤΙΤΑΝ Α.Ε», Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ
 8. Πραπόπουλος Μάριος του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Πραπόπουλος Αφοί Α.Ε»
 9. Σαρμά Αλεξάνδρα του Γεωργίου, Γενική Διευθύντρια της «Orange Grove»
 10. Σερπάνος Δημήτριος του Νικολάου, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Διευθυντής ΙΝΒΙΣ
 11. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος του Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Στην 1η συνεδρίαση του ΠΣΕΚ Δυτικής Ελλάδας (04-05-2020) έγινε η συγκρότησή του σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

 • Πρόεδρος: Καλαβρουζιώτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου
 • Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δημήτριος του Αλεξίου
 • Γραμματέας: Μιχαλόπουλος Σωτήριος του Μιχαήλ
 • Αναπληρωτής Γραμματέας: Σαρμά Αλεξάνδρα του Γεωργίου

Τέλος με την υπ’ αριθμ. 248595/27-12-2016 (ΦΕΚ 4309 Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με θέμα «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» και ειδικότερα στ εδάφιο ii, της παραγράφου 3 του άρθρου 4 «Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» προβλέπεται ‘ότι το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την:

 • υποστήριξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία, και
 • ενθάρρυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης της έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Περιφέρεια, περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών Αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Ιούνιος 2020 15:43
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.