Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Δευτέρα, 27 Ιανουάριος 2020 09:14

Έγκριση εγκατάστασης Σωτήριος Μπέλος

Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 11:41

Έγκριση εγκατάστασης Δημόπουλος

Πέμπτη, 12 Δεκέμβριος 2019 09:49

Επιβολή προστίμου Ν.3982/11

Σελίδα 1 από 37