Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας

Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2022 08:51

Γνωστοποίηση λειτουργίας ΑΣ ΚΗΠΟΣ

Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2022 08:42

Γνωστοποίηση λειτουργίας ΑΣ Β ΚΗΠΟΣ

Παρασκευή, 09 Σεπτέμβριος 2022 08:27

ΠΠΔ Αποξήρανσης ΑΣ ΒΙΟΠ/ΓΩΝ Δ.Ε.

Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 2022 08:32

Επιβολή προστίμου σε κυλικείο

Πέμπτη, 01 Σεπτέμβριος 2022 08:23

Επιβολή προστίμου σε πρατήριο καυσίμων

Σελίδα 1 από 26