Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.