Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Ηλείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.