Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς ότι όσον αφορά στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας εκδόθηκαν οι παρακάτω σχετικοί Εγκύκλιοι:

Α. Η αριθ. 1977/121320/07-05-2021 (ΑΔΑ: 63Θ94653ΠΓ-Ι5Β) Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως ΥΠΑΑΤ, με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 3854/78225/13-07-2015 (ΑΔΑ: 6718465ΦΘΗ-ΦΨ6) όμοιά της, η οποία αφορά σε σκάφη ολικού μήκους 10 μέτρα και άνω, για τα οποία από 10 Σεπτεμβρίου 2021 καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση ηλεκτρονικής καταγραφής και υποβολής δεδομένων αλιευτικών δραστηριοτήτων (ERS).

Β. Η αριθ. 1978/121322/07-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΩ74653ΠΓ-ΝΤ4) Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως ΥΠΑΑΤ, η οποία αφορά στην υποχρέωση υποβολής μηνιαίων δελτίων παραγωγής σκαφών ολικού μήκους κάτω των 10 μέτρων, τα οποία δεν είναι υπόχρεα τήρησης ηλεκτρονικού ημερολόγιου – εκφόρτωσης (ERS), για τα οποία εφεξής η υποβολή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο από τον πλοιοκτήτη.
Για την καταχώρηση των μηνιαίων δηλώσεων παραγωγής, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν κωδικό πρόσβασης από την Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους τους.

Σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης για προμήθεια συσκευών ERS μέσω του ΕΠΑΛΘ, από τον Οκτώβριο του 2020 βρίσκεται σε ισχύ πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από δικαιούχους, στους οποίους πλέον συμπεριλαμβάνονται και οι νέοι υπόχρεοι πλοιοκτήτες σκαφών ολικού μήκους 10 έως 12 μέτρα.

Επισυνάπτονται οι Εγκύκλιοι με τις διευκρινίσεις.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) όπου τηρείται ο φάκελος του σκάφους.

Επισυνάπτονται οι σχετικές εγκύκλιοι.

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Το αντικείμενο της μελέτης αφορά στην πλήρη μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης – αντιπλημμυρικής προστασίας σε τέσσερις χειμάρρους εντός αστικής (ορίων σχεδίου πόλης) και περιαστικής περιοχής της πόλης των Πατρών και συγκεκριμένα των χειμάρρων Μείλιχου, Θολορέματος (ή Θολοπόταμος) Αγυιάς, Ξυλοκέρας και Χάραδρου. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και συγκεκριμένα εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων. Αναλυτικότερα, το αντικείμενο περιλαμβάνει την εκπόνηση των εξής επί μέρους μελετών: -Τοπογραφική Μελέτη - Υδραυλική Μελέτη, αποτελούμενη από o Υδρολογική Μελέτη, o Μελέτη Οριοθέτησης / Έλεγχο ανομοιόμορφης ροής, o Μελέτη έργων Διευθέτησης – Αντιπλημμυρικής Προστασίας σε στάδιο Προμελέτης και Οριστικής μελέτης -Γεωλογική Μελέτη - Περιβαλλοντική μελέτη, σε στάδιο ΜΠΕ Παράλληλα θα συνταχθεί η μελέτη ΣΑΥ – ΦΑΥ και τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τιμολόγιο Μελέτης, Προϋπολογισμός μελέτης, ΕΣΥ κ.λ.π).

Ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της Δυτικής Ελλάδας παρείχε στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν σήμερα, Δευτέρα 17 Μαΐου, οι δύο άνδρες, στο γραφείο του Πρωθυπουργού.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του επομένου διαστήματος, κατά το οποίο εκτιμάται πως οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα θα της επιτρέψουν να ξεφύγει από τη «μέγγενη» της υγειονομικής κρίσης και να υπάρξει επανεκκίνηση της οικονομίας.

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννηςόπου συναντήθηκε με τον Υποδιοικητή Δημήτριο Μπάκο προκειμένου να συζητήσουν για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αναφέρθηκαν στις διαδικασίες που απαιτούνται, καθώς το έργο εντάχθηκε πρόσφατα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» απ' όπου χρηματοδοτείται με 6,4 εκ. ευρώ, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» η δράση «εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για το σχολικό έτος 2021-2022» και χρηματοδοτείται με 513.800 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η πρόσληψη 35 ατόμων Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και πέντε ατόμων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης και φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Π.Ε. Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την συντήρηση, επανατοποθέτηση και απεγκατάσταση στο τέλος της θερινής περιόδου της συσκευής αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα (Seatrac), στην παραλία Κατακόλου για το έτος 2021, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των >3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής».

Μια σειρά από δράσεις που σχετίζονται με εκφάνσεις της καθημερινότητας των ανθρώπων κατά την περίοδο της Επανάστασης, όπως η φορεσιά και η αρματωσιά των πολεμιστών, οι τρόποι και το υλικό επικοινωνίας, οι δρόμοι με τα ονόματα του ‘21, τα κάστρα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον Αγώνα, όπως επίσης οι μουσικές και τα τραγούδια της εποχής, αποτελούν ορισμένες μόνο από τις δράσεις που διοργανώνονται σε σχολεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

«Η ποιότητα της διακυβέρνησης αποτελεί κρίσιμο μέγεθος της εποχής που βρίσκεται μπροστά μας και η ανάγκη για μία αποτελεσματική περιφερειακή διακυβέρνηση με πολιτικές από κάτω προς τα πάνω και αποτελεσματικές συνέργειες μεταξύ της κεντρικής διακυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης είναι δεδομένη».

Το συνολικό ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ διατίθεται για την «υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης), στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (Δράση 4.1.2).

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ ανακοινώνει ότι άνοιξε η πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης έως και 15 Ιουλίου 2021.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόσκληση  εκδήλωσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» (Σχέδια Βελτίωσης) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συνολικό ύψος δημόσιας δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των 37.000.000 ευρώ.

Σελίδα 1 από 688