Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Στα πλαίσια του υπόψη υποέργου θα εκτελεστούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στον Ποταμό Αλφειό Π.Ε. Ηλείας. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι: 1) Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων,

2) Άρση προσχώσεων κάτω από υφιστάμενα τεχνικά και γέφυρες,

3) Απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών ή βλάστησης κατά μήκος της πεδινής κοίτης.

Οι ως άνω εργασίες θα εκτελεστούν κατά προτεραιότητα, μέχρις εξάντλησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθ' υπόδειξη της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

Επισυνάπτονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της Ανακοίνωσης Σ.Μ.Ε. 2/2018 καθώς και οι αντίστοιχοι πίνακες απορριπτέων, ανά κωδικό θέσης. Υπενθυμίζουμε ότι κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Υπηρεσία μας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

Δ/νση Διοίκησης – Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β΄), Τ.Κ. 264 43, Πάτρα

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα : 2613-613430, -106, -149 ή εναλλακτικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Νέα έργα, ο προϋπολογισμός των οποίων ξεπερνά τα 2.500.000 ευρώ, ξεκινούν άμεσα στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε αντίστοιχες συμβάσεις για τρεις εργολαβίες. Συγκεκριμένα συμβασιοποιήθηκαν η Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, όπως επίσης οι εργασίες στην 15η και την 44η επαρχιακή οδό. Επίσης, τις επόμενες ημέρες εγκαθίσταται ο εργολάβος για τις εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων της ΠΕΟ Πατρών – Τριπόλεως, έργο με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ.

Προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς τα έργα στην Κλεισούρα, για την αποκατάσταση του τμήματος της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, που υπέστη ζημιές από τη σφοδρή κακοκαιρία του Δεκεμβρίου του 2017. Σήμερα Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 έγινε, ασφαλτόστρωση στο σημείο της κατολίσθησης, παρέμβαση με την οποία αποκαθίσταται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα, ενώ παράλληλα θα εκτελούνται εργασίες στα υπόλοιπα τμήματα του έργου, εκτός του οδοστρώματος.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολός Κατσιφάρας θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου με θέμα: Ανακύκλωση – Καινοτομία στη Διαχείριση Αποβλήτων – Αξιοποίηση της Τεχνολογίας – Οικολογικός Σχεδιασμός – Κυκλική Οικονομία. Όλες οι δράσεις χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020.

Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11 π.μ στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Νέα Εθνική Οδός Πατρών-Αθηνών 32 - 3ος όροφος), στην Πάτρα.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ δημοσιεύει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 6.696,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών της εταιρίας πιστοποίησης για την επόμενη τριετία (2018-2021) για το Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και το Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 22/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Δ/νσης Μετ/ρών & Επ/νιών ΠΕ Αιτωλ/νίας στο κτίριο του ΚΤΕΟ Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Αιτωλικού 141, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ δημοσιεύει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού των 5.704,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αφορά την κάλυψη του κόστους παροχής υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας για την επόμενη τριετία (2018-2021) για το Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου και το Τμήμα ΚΤΕΟ Αγρινίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Αιτωλ/νιας.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 22/10/ 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα ΚΤΕΟ Μεσολογγίου της Δ/νσης Μετ/ρών & Επ/νιών ΠΕ Αιτωλ/νίας στο κτίριο του ΚΤΕΟ Μεσολογγίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Αιτωλικού 141, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Διακηρύττει Τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Υπηρεσιών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αμφιλοχίας της Π.Ε. Αιτωλ/νίας με γραπτές προσφορές, καλώντας τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης και μέχρι την 06-11- 2018.

Η ανάγκη παρακολούθησης της πορείας της Ολυμπίας Οδού, αλλά κυρίως η παρακολούθηση των ενεργειών που σχεδιάζονται για τα υπολειπόμενα τμήματα του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα οδήγησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας στη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018, κάνοντας χρήση σχετικού νόμου περί «Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου».

Στο θεσμικό όργανο, το Περιφερειακό Συμβούλιο εκπροσωπείται από τους περιφερειακούς συμβούλους Δημήτριο Κωσταριά βοηθό Περιφερειάρχη σε θέματα Ολυμπισμού – Εθελοντισμού και Αθλητισμού, ο οποίος θα είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής, Διονύση Μαυρόγιαννη Πρόεδρο του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής ΠΔΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές τους τη Γεωργία Μαρτζάκλη και τον Κώστα Πετρόπουλο, ενώ εκ μέρους της αντιπολίτευσης συμμετέχει ο Γεώργιος Χήνος με αναπληρώτρια την Εύη Βεργοπούλου από την πλευρά της πλειοψηφίας, ενώ συμπληρώνεται από εκπροσώπους φορέων.

Σελίδα 1 από 447