Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Προϋπολογισμός που προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών λόγω της κρίσης, αλλά και διεκδικητικός μετά την έξοδο από τα μνημόνια για να αποδοθούν οι επενδυτικοί πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο προϋπολογισμός 2019 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ο Απόστολος Κατσιφάρας τον περιέγραψε σήμερα στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεδρίασής της, για την κατάρτιση προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2019, που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Περιφέρειας.

«Η έξοδος της χώρας από την κρίση απαιτεί ένα σχέδιο που να διασφαλίζει την αναπτυξιακή προοπτική για το αύριο. Είναι η ώρα να αποδοθούν στην Αυτοδιοίκηση οι επενδυτικοί πόροι (ΚΑΠ), που είχαν θεσμοθετηθεί, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν δόθηκαν από το 2012 και μετά. Μόνο έτσι θα υπάρξει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός και να κάνουμε το όραμα πράξη, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών, που όλα αυτά τα χρόνια υπέμεναν και υπόμεναν». Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα εντάχθηκε το έργο "Αναβάθμιση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου" στο Επιχειρησιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020”, αποτελώντας το τρίτο ενταγμένο έργο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Κατακόλου – Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας. Αυτό ανακοίνωσε από τον Πύργο, στις 19 Ιουλίου 2018, ο Περιφερειάρχης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του γιατί η υλοποίηση της ΟΧΕ ανεβάζει ταχύτητες.

“Όταν ξεκινούσαμε το σχέδιο, στόχος μας ήταν να συνεργαστούν οι Δήμοι, η Περιφέρεια, οι φορείς και να ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής και στην προστασία του περιβάλλοντος”, επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, συμπληρώνοντας ότι “σήμερα, φαίνεται να το έχουμε πετύχει. Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει ήδη υποβάλει και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το Μουσείο Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει εντάξει και έχει ήδη προχωρήσει το διαγωνισμό για τον Δρόμο δρόμου Λαστέϊκα –παράκαμψη Αγ. Ιωάννη- Κατάκολο, ο Δήμος Πύργου έχει ήδη καταθέσει την πρότασή του για την πλατεία Πύργου, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και η Περιφέρεια, επίσης, έχει προχωρήσει τη μελέτη για το έργο «Βελτίωση προσβασιμότητας επαρχιακής οδού Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο του Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών, εργαλείων, υλικών συντήρησης, κλπ αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφορών και επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παράταση προθεσμίας υποβολής ενδεικτικών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την μεταφορά μαθητών

Ενημερώνουμε ότι έχει δοθεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 μέχρι την 29/07/2018 και ώρα 23:59:59, λόγω εργασιών συντήρησης των υποδομών του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 58185.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «Αποκαταστάσεις Βλαβών από τις Θεομηνίες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2016 σε Δήμους της Π.Ε. Ηλείας, Υποέργο: Αποκατάσταση Ζημιών – Άρση Προσχώσεων σε Ποταμούς και Χειμάρρους στα Όρια των Δήμων Πύργου, Ήλιδας, Πηνείου και Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Π.Ε Ηλείας», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Προσλήψεις πέντε επιστημόνων αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο δεκαήμερο για να καλύψουν ανάγκες των τριών ευρωπαϊκών προγραμμάτων, οι οποίες αφορούν 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής και 4 θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθούν 25 ακόμα θέσεις για τα υπόλοιπα προγράμματα. Οι προσλήψεις αφορούν ορισμένο χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε προγράμματος και θα γίνουν με διαδικασίες ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την νομοθεσία.

«Έχουμε κάνει ένα δίκτυο των μελών όλων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια, συναντιόμαστε σε τακτικά διαστήματα, οργανώνουμε τη δουλειά μας, ανταλλάσουμε απόψεις, συντονιζόμαστε και προχωράμε. Διαχειριζόμαστε πόρους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, με συλλογικότητα, διαφάνεια, δημοσιότητα. Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευρωπαϊκό πόρο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, στη δεύτερη συνάντηση συντονισμού για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διοργανώθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2018 διαγωνισμού προσλήψεων 5 Τομεαρχών του Προγράμματος Δακοκτονίας 2018 για την ΔΑΟΚ Αιτωλ/νίας.

Η προθεσμία υποβολής ορίζεται από την Πέμπτη 19/7/2018 μέχρι και την Δευτέρα 30/7/2018.

Η έξυπνη εξειδίκευση, ως στρατηγική για την καινοτομία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Περιφέρειας και στηρίζονται χρηματοδοτικά με περισσότερα από 10 εκατ ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη τρεις προκηρύξεις, προϋπολογισμού 7 εκατ ευρώ, που αφορούν την χρηματοδοτική στήριξη ερευνητικών έργων στους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΕ (RIS3) και απευθύνονται στις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Οι προσκλήσεις έχουν εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του ΕΠ Δυτική Ελλάδα 2014-2020.

Σελίδα 1 από 423