Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018
Ροή ενημέρωσης:

Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέσω ΟΑΕΔ για το νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και 345 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

«Θέλουμε να συμβάλλουμε στην επίλυση του μεγαλύτερου προβλήματος της εποχής μας, την ανεργία και μάλιστα αποτελεσματικά. Μπορεί να μην αποτελεί μία αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ωστόσο δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις ειδικότητες με υψηλή ανεργία, τις ηλικίες και τις ανάγκες ευρύτερα της περιοχής μας. Συνεργαστήκαμε με την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ, που διαθέτει τα πληροφοριακά στοιχεία» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής ΕλλάδαςΑπόστολος Κατσιφάρας, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει για την Κοινωφελή Εργασία, περιλαμβάνει ειδικότητες και κατηγορίες ένταξης νέων στην αγορά εργασίας, μακροπρόθεσμα ανέργων, ευπαθών ομάδων και μονογονεϊκών οικογενειών.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για τη διοργάνωση της διήμερης εναρκτήριας τεχνικής συνάντησης στον Πύργο στις 29-30/08/2018, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “InnoXenia: Innovation in Tourism in the Adriatic-Ionian Macroregion” (Καινοτομία στον Τουρισμό στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου) μέχρι του ποσού των 2.065,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της δαπάνης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής της τεχνικής προσφοράς.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, που ισχύει από αύριο Τετάρτη 15 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018 και θα επηρεάσει πιθανόν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και τη Δυτική Στερεά , εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναρτήσει στο site της (www.pde.gov.gr), όλες τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες για την προστασία τους από έκτακτα καιρικά φαινόμενα.

Ειδικότερα πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από αύριο Τετάρτη (15-08-18) κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους που δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 14-08-2018 η διαδικασία ανάρτησης καταστάσεων πληρωμής για το έτος εφαρμογής 2015 της δράσης 1.2ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών της υπ. αριθμ. 182047/8213/12-06-2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60450).

Σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών προσφορών έως την Κυριακή 19/08/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στα πλαίσια του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60450).

Διευκρινίζεται ότι όσοι μεταφορείς υπέβαλλαν είτε ενδεικτική προσφορά είτε το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στα πλαίσια του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α.Α συστ. 60315) θεωρείται ότι υπέβαλαν τα ανωτέρω για οποιοδήποτε επιμέρους διαγωνισμό έχει προκηρυχθεί από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας δεδομένου ότι η αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών (και ως εκ τούτου και του Ε.Ε.Ε.Σ.) διεξάγεται αποκλειστικά από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας για όλους τους διαγωνισμούς για την μεταφορά μαθητών που δημοσιεύονται στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020 συνεχίζεται για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν υποβάλει ενδεικτική προσφορά. Η υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα ζητούμενα στο άρθρο 1 του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 184929/5247/13-7-2016 διακήρυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και λήγει την 31/08/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συνδεθούν με τους κωδικούς τους στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr θα αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 63258.

Την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Δευτέρα 13 και αύριο Τρίτη 14 Αυγούστου 2018, σύμφωνα με πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα στην (κατηγορία κινδύνου 3) βρίσκονται η Αχαΐα και η Ηλεία, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, για σήμερα Δευτέρα 13 Αυγούστου και αύριο Τρίτη 14 Αυγούστου 2018.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 249247/13240/13-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων με εργολάβους για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην ΠΕ Αχαΐας, με απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατόπιν συλλογής προσφορών, δαπάνης μέχρι του ποσού διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των 19.993,43€ πλέον ΦΠΑ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εφιστά την προσοχή στους πολίτες για σήμερα  Κυριακή 12 και για αύριο Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, λόγω δυνατών ανέμων, που πνέουν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πρόβλεψη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περιοχές της Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται, αυτό το διήμερο, στην κατηγορία κινδύνου 3, όπως φαίνεται στους επισυναπτόμενους ημερήσιους Χάρτες Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως ρίψη αναμμένου τσιγάρου, καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα, χρήση υπαίθριων ψησταριών κ.α.

Ιδιαίτερα συνιστάται η προσοχή στους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους  για την αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια οφειλόμενη σε εργασίες στην ύπαιθρο.

Σελίδα 1 από 429