Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Θετική υπήρξε η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην κοινή επιστολή των μελών της CPMR για επαρκή αναγνώριση και χρηματοδότηση των Περιφερειών που έχουν πληγεί από το μεταναστευτικό. Ειδικότερα, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ylva Johansson, ως εκπρόσωπος της Προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απάντησε στην κοινή επιστολή που έλαβε από τα μέλη της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών (CRPM), αναφέροντας τα εξής:

Στην υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης με τους Δήμους, τα Τεχνικά και Εμπορικά Επιμελητήρια και άλλους φορείς προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρου Δημητρογιάννη.

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη την έλευση του φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επί του θέματος θα γίνει ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την εφαρμογή προγραμμάτων προάσπισης και προαγωγής της υγείας και ευεξίας του ατόμου. Επίσης, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες προνοιακού χαρακτήρα που ανάγονται στην κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε Πύργο και Αμαλιάδα, διετούς διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού έως 116.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στην Πάτρα βρέθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 ο Γ.Γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη και τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη, Λάμπρο Δημητρογιάννη.

Η δημιουργία επιχειρησιακού κόμβου Πολιτικής Προστασίας στο χώρο του Αεροδρομίου Επιταλίου στην Π.Ε. Ηλείας, καθώς και η ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας με νέες τεχνολογίες για τις επιχειρησιακές τους ανάγκες, είναι ορισμένες από τις δράσεις που προβλέπονται μεταξύ άλλων στο ευρωπαϊκό έργο AETHER (Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources), το οποίο χρηματοδοτείται από το διακρατικό πρόγραμμα INTERREG 2014-2020.

Στο άρθρο 2 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΕΕΕΣ)» του Παραρτήματος Β της αριθμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετούς διάρκειας, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 αναφέρονται τα εξής:

Πίνακας Κατατάξης Γεωπόνων Δακοκτονίας Αιτωλ/νίας ΣΟΧ 2/2020

Σελίδα 6 από 606