Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Την απαρχή μίας νέας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις προωθεί ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών & Οργάνωσης, Μιχάλης Σταυριανουδάκης. Το έργο έχει τίτλο «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0: Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση - Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», το οποίο θα υλοποιηθεί μέσα από τη συνεργασία τεσσάρων υπουργείων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGDigit), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού European Institute of Innovation & Technology και της Ακαδημαϊκής και της Ερευνητικής κοινότητας της Περιφέρειας.

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον Πηνειό ποταμό στην Επαρχιακή οδό Αμαλιάδα-Ρουπάκι-Αγία Μαύρα-Ανδραβίδα Π.Ε. Ηλείας».

Ένα βήμα πιο κοντά στην ωρίμανση της μελέτης που αφορά στην επανάχρηση του πρώην εργοστασίου του ΑΣΟ Πύργου, ως Πολυχώρου Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, μετά την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου.

Η υπογραφή της σύμβασης με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλου, του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων Αθανάσιου Μαυρομμάτη και της Προϊσταμένης του Τμ. Δομών και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηλείας Αικατερίνης Αρκουμάνη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηλείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει ότι, εν όψει της υπ΄αρ. 1023/97144/07-04-2021 απόφασης του ΥΠ.Α.Α.Τ., σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Π.Δ.Ε. στο αγρόκτημα PILOT – POLDER, δεν επιτρέπεται η χρήση για αγροτική καλλιέργεια ή η εκμετάλλευση της περιοχής ως βοσκότοποι από κανέναν ενδιαφερόμενο που θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη έκταση.

Στα χέρια μαθητών με προβλήματα όρασης θα φτάσει σε λίγο καιρό το παραμύθι «Το κοχύλι της Αιγιάλης», καθώς με τη βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας Βασίλη Γιαννόπουλου, που από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε την εξαιρετικής αξίας και σημασίας πρωτοβουλία, θα εκδοθεί σε γραφή Μπράιγ (Braille), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

«Το Κοχύλι της Αιγιάλης» εμπνεύστηκε ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Δημήτρης Καραντώνης και έγινε πράξη με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του 1ου Λυκείου Πύργου στη συγγραφή, μαθητών του 3ου Λυκείου στην εικονογράφηση (σ.σ. σχολεία στα οποία υπηρετούσε το 2019-2020), καθώς και την υποστήριξη των τότε διευθυντών των σχολικών μονάδων, Γιώργου Φωτεινόπουλου και Γιάννη Μπουλογεώργου αντίστοιχα.

Σελίδα 5 από 720