Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2015 13:06

Απόφαση Ανοικτών Δεδομένων

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4305/2014.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 29 Ιούνιος 2015 13:41