Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας

Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2020 14:55

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για μετατροπή υφιστάμενης αδείας Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ, σύμφωνα με το ν. 4070/12, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας.

Νέα κατάσταση ιατρών συμβεβλημένων με τη Δ/νση Μεταφορών Πάτρας για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών για τα έτη 2017-2020.