Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαίας.

Νέα κατάσταση ιατρών συμβεβλημένων με τη Δ/νση Μεταφορών Πάτρας για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών για τα έτη 2017-2020.