Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ολοκληρωθεί:

 

Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα

Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την Υλοποίηση Καθεστώτων Ενίσχυσης

Έρευνα για τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού στις πυρόπληκτες περιοχές του Νομού Ηλείας