Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:01

RuRaLiTer

ruraliter-logo-web

Έχει παρατηρηθεί τελευταία, ως συνεπακόλουθο και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ροπή απασχολούμενων σε άλλους τομείς προς στον πρωτογενή τομέα και σημαντική αυξητική τάση για απασχόληση στην γεωργία γενικότερα.

Στόχο του προτεινόμενου έργου αποτελεί η μεταφορά γνώσης αξιοποιώντας, μετά από επικαιροποίηση και προσαρμογή, τα επιτυχή αποτελέσματα προηγούμενου έργου, του NATURALITER, θέτοντας ως ομάδες - στόχους νέους αγρότες που εγκαταστάθηκαν πρόσφατα, αγρότες δεύτερης ευκαιρίας και γυναίκες επιχειρηματίες.

Ενδεικτικές δράσεις του προγράμματος είναι η εκπόνηση μελέτης όπου θα καταγραφούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν, η προσαρμογή και η δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού, η μελέτη αποτίμησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού, η εκπαίδευση των εκπαιδευτών που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και τέλος η διοργάνωση δράσεων προώθησης και αναπαραγωγής επικοινωνιακού υλικού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.ruraliter.eu

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « SECOVIA BUILD SEE »