Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:04

BUILD SEE

buildsee-logo-web

Στα πλαίσια της 4ης Πρόσκλησης (Οκτώβριος 2011) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Νοτιοανατολική Ευρώπη – Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας” [South East Europe – Transnational Cooperation Programme (SEE)] της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) συμμετείχε ως εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο: «Η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των Ευρωπαϊκών υποδείξεων και της πρακτικής εφαρμογής τους στην πράσινη κατασκευή και την οικο-κοινωνική επαναξιολόγηση των οικιστικών περιοχών σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»  (BUILD SEE: Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions).

Στο έργο BUILD SEE συμμετέχουν 18 εταίροι από 9 χώρες. Περιλαμβάνει δράσεις τόσο για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η συγκέντρωση πλυθησμού στα αστικά κέντρα, η έλλειψη πολυκεντρικής ανάπτυξης, η αύξηση της μόλυνσης και η αύξηση της ζήτησης ενέργειας, όσο και για την απάντηση προκλήσεων όπως η δημιουργία εργαλείων για την αστική βιώσιμη ανάπτυξη, η επιτυχής μεταφορά τεχνογνωσίας, η δικτύωση των ενδιαφερομένων μερών / εμπλεκομένων φορέων και η συνεχής συνεργασία τους κ.α.

Οι δράσεις αποσκοπούν εν γένει σε αστικό ανασχεδιασμό, σε επίπεδο γειτονιάς, με τη συμμετοχή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αναπτυχθούν περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει εργαλεία για την ανάπτυξη ενός «πράσινου μοντέλου διαχείρισης κτιρίων» της πόλης, ώστε να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων βιώσιμων αστικών κατασκευών και επιπλέον να καθορίσει νέες μεθόδους συμμετοχής των πολιτών σε δίκτυα ενδιαφερομένων μερών που θα συνεργάζονται ομαλά και αποτελεσματικά με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.build-see.eu

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « RuRaLiTer BUILT UP SKILLS (BUS-GR) »