Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:06

BUILT UP SKILLS (BUS-GR)

busgr-logo-web

Το BUILT UP SKILLS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος INTELLIGENT ENERGY EUROPE και υλοποιείται σε κάθε χώρα με στόχο την αναβάθμιση των προσόντων του εργατικού δυναμικού στον κλάδο των κτιριακών κατασκευών για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι στόχοι που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το κλίμα και την ενέργεια ονομαζόμενοι ως 20-20-20 στόχοι, προβλέπουν την μείωση των εκπομπών του CO2 κατά 20 %, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20 % και την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 20 % μέχρι το 2020.

Η συμβολή του κτιριακού τομέα στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους για το 2020 είναι μεγάλη και οφείλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις για ανακαινίσεις κτιρίων με υψηλές ενεργειακές επιδόσεις και νέα κτίρια «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.buildupskills.eu/national-project/greece

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « BUILD SEE NOBARRIER »