Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:10

NOBARRIER

nobarrier-logo-web

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «NOBARRIER - New Objective: tourism without BARRIER» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου I1.3.3, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάσει Προγραμματική Σύμβαση.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 7 εταίροι με επικεφαλής τη Νομαρχία Μπάρι Ιταλίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των τουριστών με προβλήματα κινητικά, όρασης, ακοής, αλλεργιών, ψυχολογικών κ.λ.π. σε τουριστικές περιοχές & θέρετρα. Για να επιτευχθεί ο στόχος απαιτείται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν παρεμβάσεις στις τουριστικές περιοχές, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, καθώς και να προωθηθεί ένας νέος τρόπος σκέψης.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « BUILT UP SKILLS (BUS-GR) Wander by bicycle - WBB »