Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:14

Wander by bicycle - WBB

wbb-logo-web

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Wander by bicycle - WBB» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα- Ιταλία 2007-2013 με κωδικό έργου Ι1.21.02, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με βάσει Προγραμματική Σύμβαση.

Σκοπός του έργου, στο οποίο συμμετέχουν ακόμα 7 εταίροι με επικεφαλής το Δήμο Martano, είναι η διάδοση και η χρησιμοποίηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς. Αναλυτικότερα θα προωθηθεί ο ποδηλατοδρόμος ως μορφή βιώσιμου εναλλακτικού τουρισμού, θα ενθαρρυνθεί η προσέγγιση με το ποδήλατο σε μη ποδηλατικό περιβάλλον όπου συχνά εμποδίζεται λόγω του φόβου ατυχημάτων, θα προωθηθεί η δημιουργία τοπικών ποδηλατοδρόμων επηρεασμένες από την «οδό της Ευρώπης» με σκοπό την ανάπτυξη τοπικών ποδηλατικών δικτύων για ποδηλάτες. Επίσης θα ξαναζωντανέψουν οι παλαιοί αγροτικοί δρόμοι και τα μονοπάτια με πλήρη σεβασμό του γεωργικού τοπίου και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και θα ενθαρρυνθεί η χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και ιδιαίτερα αυτών με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Ιούλιος 2013 19:55
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « NOBARRIER La Bottega delle Voci II »