Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 165 και 175 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Σελίδα 1 από 23