Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 05:15

Προεδρικό Διάταγμα: Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132 - Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Κυριακή, 02 Ιανουάριος 2011 05:22

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3852 - Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.