Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Ροή ενημέρωσης:
Διεύθυνση Μεταφορών - Επικοινωνιών Π.Ε. Αιτ/νίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή,υφισταμένης άδειας σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλ/νιας