Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2022 13:13

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης

Αποτελέσματα ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη χορήγηση νέας άδειας

κυκλοφορίας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης- ΕΔΧ- (ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.