Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 31 Ιανουάριος 2022 12:23

Ενημέρωση για νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής κλήρωσης

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων

Ανακοινώνεται ότι η ηλεκτρονική κλήρωση της παραγράφου 7 του άρθρου 106 του ν.4070/2012 (Α' 82) για τη χορήγηση νέων άδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)-ΤΑΞΙ αυτοκινήτων και τη μετατροπή υφιστάμενων άδειών κυκλοφορίας Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)- ΤΑΞΙ αυτοκινήτων σε ΕΔΧ- ΕΙΔΜΙΣΘ, για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία είχε προγραμματιστεί και δεν πραγματοποιήθηκε λόγο τον καιρικών φαινομένων, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 03 Φεβρουαρίου, ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο 305 (γραφείο Δ/ντή Επιβατικών Μεταφορών) στον 3ο όροφο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α 891/92/12-02-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΑ1-6ΙΥ) απόφαση του Γεν. Γραμματέα Μεταφορών, όπως ισχύει, τυχόν ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρίστανται στις ανωτέρω ηλεκτρονικές κληρώσεις ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα παρέμβασης επί της διαδικασίας και με την τήρηση των κανόνων και των μέτρων προστασίας, όπως έχουν οριστεί στο πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοΐου covid-19.